facebook

PSA Peugeot Citroën Slovakia pomáha zachraňovať ľudské životy

Trnava, 12. jún 2013 – Automobilka PSA Peugeot Citroën Slovakia v Trnave sa rozhodla podporiť projekt KRAJINA ZÁCHRANCOV s cieľom zmeniť postoj ľudí na Slovensku v oblasti poskytovania prvej pomoci. Chce upozorniť na to, že poskytnúť prvú pomoc by mal vedieť každý.

 

            Vedieť podať prvú pomoc je dôležité, no málo ľudí sa tým vážnejšie zaoberá a málokto by v situácii ohrozujúcej život vedel správne reagovať. Zamestnanci PSA Puegeot Citroën Slovakia sa to budú môcť naučiť bezplatne jednoduchou a zaujímavou formou absolvovaním e-learningového kurzu základov prvej pomoci. V ôsmich lekciách vďaka interaktívnym videám a úlohám získajú teoretické vedomosti a následne vyplnia krátky test, ktorý preverí ich nadobudnuté znalosti. Po úspešnom zvládnutí testu získajú Certifikát Krajiny záchrancov a postúpia ďalej v praktickej časti kurzu prvej pomoci v sieti centier Slovenského Červeného kríža.

 

            Trnavská automobilka je prvým zamestnávateľom na Slovensku, ktorý do tohto projektu vstupuje a verí, že inšpiruje aj ďalšie firmy.