facebook

PSA Peugeot Citroën Slovakia: ďalší krok k trvalo udržateľnému rozvoju

Trnava, 12. september 2013 – Automobilka PSA Peugeot Citroën Slovakia si certifikovala manažérsky systém hospodárenia s energiami podľa medzinárodnej normy ISO 50001: 2011. Jej cieľom je  umožniť sledovať systematicky prístup k dosiahnutiu trvalého zlepšovania energetickej účinnosti, energetickej efektívnosti, využívania energie a spotreby. Norma zároveň špecifikuje požiadavky na hospodárenie s energiami vrátane merania ich spotreby, dokumentácie a správ, a postupov pri obstarávaní zariadení a  systémov.

 

            Týždeň trvajúci audit realizovaný audítorskou spoločnosťou SGS bol  zameraný na preverenie dodržiavania všetkých požiadaviek normy ISO 50 001, previazanosť našej energetickej  politiky s dlhodobými a krátkodobými cieľmi a s programami na zníženie spotreby energií a na školenie  pracovníkov v oblasti hospodárenia s energiami. Audítori pozitívne ohodnotili naše  zlepšujúce sa výsledky v šetrení s energiami, ktoré sa od roku 2007 zlepšili až o  40 %, ako aj angažovanie zamestnancov do neustáleho zlepšovania v oblasti energetickej náročnosti zariadení.

 

            Pre trnavský závod je certifikácia manažérskeho systému hospodárenia s energiami ďalším príspevkom k napĺňaniu stratégie trvalo udržateľného rozvoja koncernu PSA Peugeot Citroën, ktorá odráža zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia a neustálym zlepšovaním vedie k minimalizácii negatívnych dopadov výroby automobilov na životné prostredie.

 

            Dohľadové audity manažérskeho systému hospodárenia s energiami sa realizujú v ročných intervaloch a recertifikačný audit je naplánovaný na rok 2016.

 

            V skupine PSA Peugeot Citroën okrem závodu v Trnave prešli týmto auditom aj dve francúzske automobilky v Mulhouse a v Sochaux.