facebook

Výrobné prevádzky

PSA kariéra

Naši pracovníci sú rozdelení do nasledovných výrobných prevádzok:

Lisovňa - EMB

Lisovňa je prvý výrobný úsek. Výrobný pracovník tu odoberá výlisky karosérie z lisovacej linky. Ukladá ich do kontajnerov a vykonáva prvú vizuálnu kontrolu, prípadne premeriava najkritickejšie časti dielu. Diely, ktoré sa tu vyrábajú, sa ďalej využívajú pri výrobe áut v závode v Trnave, alebo sa presúvajú do iných závodov skupiny PSA. Prioritou je zabezpečiť najvyššiu kvalitu a spoľahlivosť výliskov a tým umožniť plynulý tok výroby v závode.

Zvarovňa - FER

Dielce vyrobené v predošlej prevádzke, prípadne dodané externe, sú presúvané do zvarovňe. Pracovník tohto úseku obsluhuje zváracie automaty a ručné bodovačky, prípadne osadzuje pohyblivé časti karosérie (dvere, kufor, kapota motora a podobne). Diely z pracoviska na pracovisko sú zväčša premiestňované automaticky. Výsledkom je základná (surová) karoséria automobilu.

Lakovňa - PEI

Surová karoséria sa dostáva do prevádzky lakovne. Pracovník tu pripravuje karosériu auta na lakovanie. V lakovni môžete pracovať ako utesňovač (oblepovanie a utesňovanie častí karosérie) alebo pri kontrole a dokončovaní lakovacieho procesu (hmatová kontrola povrchu, vyhľadávanie a odstraňovanie chýb náteru a laku). Nalakované vozidlo je estetické a odolné.

Montáž - MON

Montáž je štvrtý a zároveň najväčší úsek. Pracovník tu montuje časti vozidla (mechanické a elektrické vybavenie auta). Z montážnej linky takmer každú minútu zíde jedno auto. Špecializácia zahŕňa triedenie súčiastok, montáž drobných súčiastok alebo káblových zväzkov, elektrické zapájanie, montáž kolies, prevodovky, náprav, motoru, interiérového vybavenia (palubná doska, airbag, sedačky, poťahy a pod.). Výstupom je hotové vozidlo, vyrobené podľa želaní zákazníkov, ktoré treba už len dopraviť do predajní.

Logistika - CPL

Oddelenie logistiky zabezpečuje nepretržité zásobovanie výrobných liniek potrebnými dielmi v reálnom čase. Pracovník tohto oddelenia pracuje s bremenami, vybaľuje materiál, napĺňa a pripravuje vozíky a pracuje v sklade s materiálom. Riadi vysokozdvižný vozík alebo ťahač distribučných súprav, zásobuje výrobné linky, jazdí po určených trasách.

Pracovníci v tomto oddelení musia vedieť komunikovať s dodávateľmi, byť presní, rýchlo reagovať a predvídať aj nečakané situácie. Podmienkou je tiež platný preukaz VZV I. trieda, kategória „C,W1“ a minimálne ročná prax s vysokozdvižným vozíkom.

Kvalita - QCP

Pracovník na tomto oddelení vykonáva kontrolu auta (vnútorné, vonkajšie vybavenie a dokumentácia). Na určenú časť vozidla lepí ochrannú fóliu, ktorá chráni lak vozidla počas jeho prepravy ku zákazníkovi.

Centrálna údržba - UTC

Oddelenie centrálnej údržby má na starosti starostlivosť o zariadenia výrobnej prevádzky a tiež technologický rozvoj celej továrne. Zabezpečuje servisné zásahy a služby ohlasované prostredníctvom centrálneho servisného dispečingu. Riadi nové stavebné práce a inštalácie, modifikáciu dielov a zásobovanie náhradnými dielmi, zmluvy s dodávateľmi, životné prostredie, park vozidiel.