facebook

Technik údržby ( Mechanika, dopravníky)

Náplň práce

 • Zodpovednosť za metodiku a štandardizáciu údržby zverenej skupiny technologických zariadení

 • Plánovanie preventívnej a príprava prediktívnej údržby zariadení

 • Metodické riadenie a školenie pracovníkov operatívnej údržby

 • Zodpovednosť za spoľahlivosť zverených zariadení

 • Reporty nadriadeným, hodnotenie spoľahlivosti a efektívnosti údržby, návrh nápravných akcií

 • Plánovanie víkendových a odstávkových prác údržby

 • Hodnotenie porúch a zásahov údržby na dennej, týždennej, mesačnej báze

 • Spolupráca pri zavádzaní zmien a inovácií

 • Objednávanie náhradných dielov a optimalizácia nákladov na údržbu strojov a zariadení

 • Komunikácia s dodávateľmi, technické jednania

Profil 

  Vysokoškolské vzdelanie technického zamerania (ideálne v odbore elektrotechnika)
   
Znalosť postupov údržby a TPM
  Znalosť mechaniky, pneumatiky, hydrauliky, manipulačnej a upínacej techniky, dopravníkov, motorov,      
technika prostredia
   
Skúsenosti so zavádzaním, certifikáciou a udržiavaním systému ochrany životného prostredia a hospodárenia s energiami výhodou
  
Elektrotechnická vyhláška 508 §23 výhodou
  
Francúzky a/alebo Anglický jazyk – mierne pokročilý
  
Pozícia vhodná aj pre šikovného absolventa, s možnosťou kariérneho rastu
  Spoľahlivosť , logické myslenie , samostatnosť , flexibilita, zodpovednosť , schopnosť pohotovo reagovať

Ponúkame

 • Práca v jednozmennom režime ALEBO v prípade záujmu aj možnosť práce vo víkendovom režime (piatok-sobota- nedeľa)

 • Pracovná zmluva  na dobu neurčitú

 • Zaujímavý sociálny program, doplnkové dôchodkové sporenie, životné a úrazové poistenie

 • Možnosť vzdelávania sa a kariérneho postupu

 • Operatívny leasing automobilov pre zamestnancov (od 111€/mesačne)

 • Vernostná prémia pri pracovnom jubileu

 • Sociálne výpomoci v rôznych životných situáciách

 • Využívanie sociálneho fondu formou systému Benefitplus

Naša spoločnosť / Kontaktné údaje

Tel.: 033/5482525
E-mail:
zuzana.polakova@mpsa.com
PCA Slovakia s.r.o.
Automobilová ulica 1
917 01 Trnava

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov

Náplň práce

 • Zodpovednosť za metodiku a štandardizáciu údržby zverenej skupiny technologických zariadení

 • Plánovanie preventívnej a príprava prediktívnej údržby zariadení

 • Metodické riadenie a školenie pracovníkov operatívnej údržby

 • Zodpovednosť za spoľahlivosť zverených zariadení

 • Reporty nadriadeným, hodnotenie spoľahlivosti a efektívnosti údržby, návrh nápravných akcií

 • Plánovanie víkendových a odstávkových prác údržby

 • Hodnotenie porúch a zásahov údržby na dennej, týždennej, mesačnej báze

 • Spolupráca pri zavádzaní zmien a inovácií

 • Objednávanie náhradných dielov a optimalizácia nákladov na údržbu strojov a zariadení

 • Komunikácia s dodávateľmi, technické jednania

Profil 

  Vysokoškolské vzdelanie technického zamerania (ideálne v odbore elektrotechnika)
   
Znalosť postupov údržby a TPM
  Znalosť mechaniky, pneumatiky, hydrauliky, manipulačnej a upínacej techniky, dopravníkov, motorov,      
technika prostredia
   
Skúsenosti so zavádzaním, certifikáciou a udržiavaním systému ochrany životného prostredia a hospodárenia s energiami výhodou
  
Elektrotechnická vyhláška 508 §23 výhodou
  
Francúzky a/alebo Anglický jazyk – mierne pokročilý
  
Pozícia vhodná aj pre šikovného absolventa, s možnosťou kariérneho rastu
  Spoľahlivosť , logické myslenie , samostatnosť , flexibilita, zodpovednosť , schopnosť pohotovo reagovať

Ponúkame

 • Práca v jednozmennom režime ALEBO v prípade záujmu aj možnosť práce vo víkendovom režime (piatok-sobota- nedeľa)

 • Pracovná zmluva  na dobu neurčitú

 • Zaujímavý sociálny program, doplnkové dôchodkové sporenie, životné a úrazové poistenie

 • Možnosť vzdelávania sa a kariérneho postupu

 • Operatívny leasing automobilov pre zamestnancov (od 111€/mesačne)

 • Vernostná prémia pri pracovnom jubileu

 • Sociálne výpomoci v rôznych životných situáciách

 • Využívanie sociálneho fondu formou systému Benefitplus

Naša spoločnosť / Kontaktné údaje

Tel.: 033/5482525
E-mail:
zuzana.polakova@mpsa.com
PCA Slovakia s.r.o.
Automobilová ulica 1
917 01 Trnava

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov