facebook

Technický koordinátor pre víkendovú zmenu

Náplň práce:

 • Overovať stav jednotlivých zón, zariadení, obalov, dielov a overovať účinnosť zavedených nápravných opatrení počas obhliadok úseku   

 • Overovať dodržiavanie pracovných štandardov výrobnými pracovníkmi

 • Vykonávať údržbu zariadení prvého stupňa a TPM

 • Analyzovať vzniknuté problémy, hľadať ich príčiny a riešenia v spolupráci s partnermi ZVT/RT.  Poznať a používať metódu riešenia problémov 5x Prečo.

 • Podieľať sa na diagnostike poruchy pri jej vzniku v spolupráci s údržbármi

 • Odstraňovať drobné poruchy a realizovať pravidelnú výmenu spotrebného materiálu (zváracích elektród, špičiek na lepenie, frézovacích nožov a pod.)

 • Evidovať zastavenia, drobné chyby kvality, nepodarky v interných systémoch (napr. Sapia, Midas, Compas, ODIN a pod.)

 • Navrhovať zlepšenia pracovných postov pomocou metódy "štandardizovaná práca"   

 • Prerozdeľovať pracovníkov svojho úseku na posty v súlade s ich kompetenciami s cieľom polyvalencie a ergorotácie

 • Školiť novoprijatých zamestnancov na pracovný post, resp. pri zmene postu        

 • Nabádať pracovníkov k zapájaniu sa do participatívnych metód (Kaizen, Individuálny projekt, 5S, TPM, štandardizovaná práca)   

 • Dodržiavať a kontrolovať dodržiavanie princípov Systému výroby PSA), predpisov BOZP, požiarnej ochrany a noriem v oblasti životného prostredia ako aj externých a interných noriem

Ponúkame

  • Zaujímavé finančné ohodnotenie (základný plat, individuálna a kolektívna výkonnostná prémia, mzdové zvýhodnenie za prácu v noci), 13. plat, odmeny za nápady na zlepšenie
  • Pracovná zmluva o dočasnom pridelení prostredníctvom Agentúry dočasného zamestnávania s možnosťou prechodu do kmeňového stavu PCA Slovakia po splnení podmienok
  • Stravovanie zabezpečené v závodnej jedálni, celoročný pitný režim
  • Možnosť ubytovania za úhradu (ubytovne a nájomné byty)

 

Požiadavky:

 • Stredné odborné učilište s výučným listom alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou

 • Znalosť, výrobného procesu zvarovne

 • Platné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť na elektrických zariadeniach §21vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

 • Spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, precíznosť, zmysel pre detail organizačné schopnosti, tímová spolupráca, zodpovedný prístup k práci

  Pracovný režim počas víkendovej zmeny:

 • PIATOK od 6:00 do 14:00, SOBOTA od 6:00 do 16:15, NEDEĽA od 19:45 do 6:00

alebo

 • PIATOK od 6:00 do 14:00, SOBOTA od 14:00 do 00:15, PONDELOK od 19:45 do 6:00     

 

Naša spoločnosť / Kontaktné údaje

PCA Slovakia, s.r.o.
Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava

nabor@mpsa.com, +421335483058

On-line osobný dotazník

 Automobilka v Trnave patrí k technologicky najmodernejším  závodom skupiny PSA Peugeot Citroën. Tri roky po položení základného kameňa sa v júni 2006 rozbehla výroba modelu Peugeot 207. Už v prvom štvrťroku 2009 prišla na trh novinka Citroën C3 Picasso, ktorá sa vyrába výhradne na Slovensku. V roku 2009 opustilo výrobné pásy takmer 205 000 vozidiel a trnavská automobilka sa stala najväčším výrobcom áut na Slovensku. V novembri 2011 zišlo z výrobnej linky už miliónte vozidlo. V roku 2013 trnavský závod vyrobil 248 405 automobilov. Dôslednou aplikáciou Systému výroby PSA a štandardizáciou všetkých pracovných postov sa závod rýchlo dostal medzi výrobné centrá skupiny s najlepšími výsledkami kvality. Aj vďaka tomu mu materská spoločnosť zverila náročnú úlohu: prípravu a následné spustenie výroby koncernovej novinky Peugeot 208. Toto vozidlo zo segmentu B začal trnavský závod vyrábať v marci 2012. V súčasnosti závod pracuje v režime troch pracovných zmien, výrobné tempo je 57 vozidiel / hodinu. Denne vyprodukuje pre našich klientov 1 283 vozidiel. Výrobný závod v Trnave má okolo 3.500 zamestnancov s priemerným vekom 35 rokov a  podielom 23% žien.