facebook

Zodpovedné podnikanie

Spoločnosť Groupe PSA je zástancom zodpovedného podnikania. Vyhodnocujeme záujmy našich zákazníkov, zamestnancov a akcionárov a v súvislosi s tým upravuje výrobný proces tak, aby skupina vyšla v ústrety všetkým. Jednoducho – hľadíme dopredu a svoju prácu robíme naplno. Spoliehame sa pri tom na dynamické a zodpovedné manažovanie.

Ohľad na ekológiu

Súčasťou zodpovedného podnikania je aj podpora ekológie a životného prostredia. Berieme ohľad na prírodu a chceme ju chrániť čo najlepšie. Využívame k tomu najmodernejšie zelené technológie v našich výrobných závodoch aj v našich vozidlách, čím neustále znižujeme dopad na životné prostredie. Emisie CO2 znižujeme v našich vozidlách s každou novou generáciou.

Bezpečnosť pri práci

Dôraz na bezpečnosť

Ďalšou dôležitou kapitolou, na ktorú berieme mimoriadny ohľad, je bezpečnosť zamestnancov a ich pracovné podmienky. Spoločnosť robí všetky potrebné kroky, aby zaručila zamestnancom bezpečné a zdravé pracovné prostredie. Zaväzujeme sa k bezpečnostným štandardom a robíme aj kroky nad ich rámec, aby sme zabránili možným rizikám pri práci.