facebook

Informácie k duálnemu vzdelávaniu

Ahoj deviatak!

Chceš študovať na strednej škole a zároveň si zarobiť ?

Zaujímajú ťa autá?

Baví ťa technika?

Si manuálne zručný?

Hľadáš uplatnenie v tvojom regióne?

Chceš pracovať v jednej z najmodernejších automobiliek?

Ak si na tieto otázky odpovedal áno, potom hľadáme práve teba!

Kto sme?

Automobilka Groupe PSA Slovakia v Trnave.

Jeden z najväčších zamestnávateľov.

Pracujeme s tými najmodernejšími technológiami a vyrábame autá, ktoré jazdia po krajinách takmer celého sveta.

Čo vám ponúkame?

 • moderné vzdelávanie, ktoré ťa pripraví na potreby praxe

 • podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac školského vyučovania vo výške:

Ročník

1.

2.

3.

4.

60,- €

90,- €

110,- €

150,- €

 

  • odmenu za produktívnu prácu: 1,8 € / hod. (od 2. ročníka)
  • bezplatné stravovanie počas praktického vyučovania
  • zdarma potrebné pracovné oblečenie
  • zdarma vstupná lekárska prehliadka a každý rok preventívna lekárska prehliadka

Čo preto treba urobiť?

 • Podať si prihlášku na niektorý z nižšie uvedených odborov:

 • Mechanik opravár - stroje a zariadenia (2466 H 02)

 • Autoopravár – elektrikár (2487 H 02)

 • Autoopravár – karosár (2487 H 03)

 • Mechanik – elektrotechnik  (2697 K)

 • Mechanik – mechatronik  (2679 K)

 • Vyplniť Žiadosť o duálne vzdelávanie v PSA Groupe Slovakia a s spolu s prílohami:

a.) kópia prihlášky na strednú školu

b.) fotografia uchádzača (žiaka) – akýkoľvek formát

 •  Vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať žiakom a zákonným zástupcom uchádzača a spolu s prílohami doručiť poštou na adresu:

                 PCA Slovakia s.r.o.

                 oddelenie vzdelávania

                 Automobilová ulica 1

                 917 01 Trnava

alebo elektronicky na email:  skolenia@mpsa.com  (do predmetu správy napíšte „Duálne vzdelávanie“)

 • absolvovať prijímacie pohovory na škole

 • ak sa dohodneme na vzájomnej spolupráci na nasledujúce 3 či 4 roky (v závislosti od odboru), v septembri už môže Vaše dieťa začať!

Po úspešnom ukončení štúdia študent získa:

  • možnosť pracovať v stabilnej spoločnosti
  • možnosť ďalšieho rozvoja a kariérneho rastu
  • bohatý sociálny program

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícií na nasledovných kontaktoch:

033 / 548 22 65, 033/ 548 20 13

skolenia@mpsa.com

Školy a odbory:

 

Škola

Adresa

Študijný odbor

Kód odboru

SOŠ automobilová

Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava

Autoopravár – elektrikár

2487 H 02

SOŠ automobilová

Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava

Autoopravár – karosár

2487 H 03

SOŠ elektrotechnická

Sibírska 1, 917 01 Trnava

Mechanik – elektrotechnik

2697 K

SOŠ technická

Esterházyovcov 712/10, 924 34  Galanta

Mechanik opravár - stroje a zariadenia

2466 H 02

SOŠ technická

Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta

Autoopravár – elektrikár

2487 H 02

SOŠ technická

Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta

Autoopravár – karosár

2487 H 03

SOŠ technická

Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta

Mechanik - mechatronik

2679 K

 

Tešíme sa na teba v septembri!