facebook

Duálne vzdelávanie

Čo je duálne vzdelávanie?

  1. Úzke prepojenie teoretického vzdelávania a praktickej prípravy u konkrétneho zamestnávateľa.

  2. Vzdelávanie prebieha v škole aj v samotnom podniku.

  3. Vzdelávanie sa prispôsobuje potrebám praxe a vychádza z aktuálnych technických trendov.

  4. Po ukončení štúdia budeš kvalifikovaným odborníkom, perfektne pripraveným na pracovný život.