facebook

ISO 14 001 – environmentálny manažment

ISO 14 001 – environmentálny manažment

Spoločnosť  PSA Peugeot Citroën Slovakia praktizuje systém environmentálneho manažérstva už od svojho vzniku. Decembrový audit a následné certifikácie potvrdili, že závod, v ktorom sa vyrobí denne v priemere 1282 vozidiel, rešpektuje životné prostredie. Podnik dodržiava prísne limity na vypúšťanie odpadových vôd či emisií do ovzdušia, rešpektuje podmienky skladovania chemických produktov.